NAŠE DEJAVNOSTI IN AMBULANTE

Aktivnosti v lokalni skupnosti: meritve

Skrbeti za lastno telo in um je naša najpomembnejša služba in hkrati naš najljubši hobi.

Po krajevnih skupnostih v občini Radovljica bodo potekale meritve krvnega tlaka, krvnega sladkorja in holesterola po naslednjem razporedu
:

KS BEGUNJE, v prostorih DU BEGUNJE 
20.9., 15.11. ob 9. uri

KS BREZJE, v prostorih Romarskega urada Brezje
5.9., 7.11. ob 9. uri

KS KAMNA GORICA, v prostorih KS
5.10., 7.12. ob 9. uri

KS Kropa, v prostorih KS
21.9., 19.10.,16.11., 21.12. ob 9 .uri

KS LESCE, v prostorih KS-DU Lesce
12.9., 14.11. ob 8. uri

KS LJUBNO, v prostorih ŠD Ljubno 
7.9., 2.11. ob 8. uri

KS MOŠNJE, v prostorih KS
14.9., 9.11. ob 9. uri

KS PODNART, v prostorih KD Podnart - Bar Helena
6.9.,4.10.,8.11., 6.12. ob 9. uri

KS RADOVLJICA, v prostorih KS
12.10., 14.12. ob 9. uri

Za pravilnost meritve KS in holesterola morate biti tešči!
Z lokalno skupnostjo sodelujemo diplomirane medicinske sestre iz Centra za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Radovljica.