NAŠE DEJAVNOSTI
NAPOVEDUJEMO
SREDA, 24. maj 2023 - DAN ZDRAVJA - na parkirišču za lekarno, pred vhodom v telovadnico ZD Radovljica
Svitovo črevo in predstavitev programa SVIT, promocijske stojnice

Iz ZVC bo 1.9.2023 nastal iCKZ (Integrirani Center za krepitev zdravja)
V njem bodo zaposleni:
Kineziolog
Diplomirani dietetik
Administrativni delavec
Že v timu:
Univ. dipl. psiholog
Diplomirani fizioterapevt
Diplomirana medicinska sestra