NAŠE DEJAVNOSTI

Vodja ZVC: Alenka Tomšič, dms
alenka.tomsic@zd-radovljica.si 
04 53 70 314
Maruša Arnež,dms

Izvajanje testiranja telesne pripravljenosti, izvajanje delavnice telesne aktivnosti in izvajanje skupinske vadbe:
♦ Alenka KOROŠEC JAN, dipl. fiziot.
alenka.korosec-jan@zd-radovljica.si
telefon: 030 719 556, vsak ponedeljek in petek po predhodnem dogovoru

Izvajanje preventivnih delavnic na področju duševnega zdravja, nudenje podpore pri spoprijemanju z depresijo, s tesnobo in s stresom:
♦ Maša ŠIRNIK, uni. dipl. psihologinja
masa.sirnik@zd-radovljica.si
telefon: 04/ 53 70 345, vsak petek po predhodnem dogovoru.

Iz ZVC bo 1.9.2023 nastal iCKZ (Integrirani Center za krepitev zdravja)

V njem bodo zaposleni:
Kineziolog
Diplomirani dietetik
Administrativni delavec

Že v timu:
Univ. dipl. psiholog
Diplomirani fizioterapevt
Diplomirana medicinska sestra