ORDINACIJSKI ČASI

  Kontakt

  OE ZD Radovljica
  Kopališka cesta 7,
  4240 Radovljica

  Telefon: 04 5370 300
  Faks: 04 5370 320
  E-pošta: tajnistvo@zd-radovljica.si

  Ordinacijski časi


  DIABETOLOŠKA AMB. Lidija Kaučevič Pohar, dr. med., spec. int. med. ZD Radovljica

  Medicinska sestra Urša Matoh, dipl.m.s.
  Telefon 030 705 820
  Email za naročanje diabetoloska.ambulanta@zd-radovljica.si
  Opombe
    dopoldan popoldan
  Ponedeljek / 14:00 - 21:00 (prvi PON v mesecu)
  Torek / /
  Sreda / 06:30 - 13:00
  Četrtek / /
  Petek / /
  Sobota / /

  Opombe:

  ODSOTNOST: