KONTAKT

Kontakt

OE ZD Radovljica
Kopališka cesta 7,
4240 Radovljica

Telefon: 04 5370 300
Faks: 04 5370 320
E-pošta: tajnistvo@zd-radovljica.si

Spoštovane pacientke in pacienti!
Vaše mnenje nam veliko pomeni, zato bomo zelo veseli vsake vaše pohvale, ki nam bo v vzpodbudo, kot tudi pritožbe, ki jo bomo skrbno obravnavali.

Pristojna oseba za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic v ZD Radovljica:
Anderle Darja, mag. zdravstvene nege

uradne ure: torek in četrtek od 13.00 – 14.00
Telefon: 04 – 537 03 33
e-pošta: darja.anderle@zd-radovljica.si

Zahtevek se lahko vloži pisno ali ustno.


Zastopnik pacientovih pravic za Gorenjsko:
AVGUST REBIČ, univ. dipl. pravnik

prostori Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Kranj, Gosposvetska ulica12, Kranj
Uradne ure: sreda od 12:00 do 20:00
četrtek od 7:00 do 15:00

Tel. številka za naročanje: 04/ 201 71 09
sreda in četrtek od 13:00 do 15:00
e-pošta: avgust.rebic@nijz.si