NAŠE DEJAVNOSTI IN AMBULANTE

Prizadevanje za doseganje boljšega zdravstvenega stanja prebivalstva v lokalnih skupnostih vključuje tudi zdravje zaposlenih v delovnih organizacijah. V Centru za krepitev zdravja smo za vas pripravili vsebine za zdravo življenje v obliki predavanj, delavnic, športne  aktivnosti...
  • Področje duševnega zdravja:
Tehnike sproščanja

Stres

Zadovoljstvo z življenjem

Asertivnost

Kako si sami pomagamo pri nespečnosti

  • Telesna dejavnost
  • Prehrana