NAŠE DEJAVNOSTI IN AMBULANTE

Promocija zdravja na delovnem mestu

Prizadevanje za doseganje boljšega zdravstvenega stanja prebivalstva v lokalnih skupnostih vključuje tudi zdravje zaposlenih v delovnih organizacijah. V Centru za krepitev zdravja smo za vas pripravili vsebine za zdravo življenje v obliki predavanj, delavnic, športne aktivnosti...
  • Področje duševnega zdravja:
Tehnike sproščanja
Stres
Zadovoljstvo z življenjem
Asertivnost
Kako si sami pomagamo pri nespečnosti

  • Telesna dejavnost: 
TESTIRANJE TELESNE PRIPRAVLJENOSTI in individualno svetovanje:
6 minutni test hoje,
2 minutni test stopanja,
predstavitev in demonstracija NORDIJSKE HOJE
aktivni odmori na delovnem mestu
pravilno dvigovanje bremen
predavanje na temo POMEN GIBANJA
predavanje na temo MIŠICE MEDENIČNEGA DNA
predavanje na temo DRŽA – »DRŽ SE!«

  • Prehrana:
Prehrana med delovnim časom
Načrtovanje prehrane
Nakupovanje in priprava hrane
Prehranski miti