NAŠE DEJAVNOSTI IN AMBULANTE

FizioterapijaNAROČANJE

Naročanje poteka na osnovi Delovnega naloga za fizioterapijo, ki ga izda zdravnik.
- osebno v ordinacijskem času ambulante
- po navadni pošti na naslov: ZD Radovljica-fizioterapija, Kopališka cesta 7, 4240 Radovljica

ORDINACIJSKI ČAS

  OD DO
PON 06:30 19:30
TOR 06:30 19:30
SRE 06:30 19:30
ČET 06:30 19:30
PET 06:00 13:30

Odmor dopoldan: 10:15 – 10:45
Odmor popoldan: 15:15 – 15:45

ORDINACIJSKI ČAS poletje 2023:

Od 19.6.2023 do 14.7.2023: ponedeljek - petek od 6:00 do 13:30 ure

Od 17.7.2023 do 4.8.2023:  ponedeljek - petek od 6:30 do 19:30 ure
 

Od 7.8.2023 do 25.8.2023:  ponedeljek - petek od 6:00 do 13:30 ure

Delovni nalog se mora izvajalcu predložiti v zakonsko določenem roku po izdaji le-tega (Uradni list RS, št.177/2020):
·        V 7 dneh, če je označena stopnja nujnosti ZELO HITRO
·        V 21 dneh za stopnji nujnosti HITRO in REDNO

Termin določimo na podlagi predložene originalne napotne listine. Termina predhodno ni mogoče rezervirati. Skeniran dokument poslan preko e-sporočila ne velja kot uradna predložitev.
Po prejemu delovnega naloga vas bomo glede na določeno stopnjo nujnosti ter upoštevajoč datum in čas prejema napotne listine, uvrstili v čakalni seznam. Prosimo, če na delovni nalog navedete številko mobilnega telefona.

Za dodatne informacije in pojasnila smo dosegljivi vsak dan, od ponedeljka do petka v ordinacijskem času ambulante:
• telefon: 04 5370 339 v ordinacijskem času ambulante
• e-naslov: fizioterapija@zd-radovljica.si

ODPOVED TERMINA
- brez navajanja razlogov najpozneje 10 dni pred izvedbo zdravstvene storitve, in sicer le enkrat v okviru iste napotitve in le s stopnjo nujnosti HITRO ali REDNO.
- poznejša odpoved brez navajanja razlogov je mogoča iz objektivnih razlogov in mora biti podana v pisni obliki (nepričakovana hospitalizacija pacienta ali ožjega svojca, nenadna bolezen, poškodba, smrt ožjega svojca). V navedenih primerih ne veljajo omejitve glede odpovedi termina enkrat v okviru iste napotitve in v okviru napotitve stopnje nujnosti hitro in redno.
- po poteku 30 dni od termina odpoved ni mogoča niti v primeru pacientovih objetivnih razlogov.

NEOPRAVIČENA ODSOTNOST
-  če pacient na termin ne pride, če termina ne odpove ali se ne prenaroči, se ga v 24 urah črta iz čakalnega seznama in delovni nalog preneha veljati. Pri istem izvajalcu se pacient ponovno lahko naroči po poteku treh mesecev.
-  v primeru neopravičene odsotnosti na enem izmed dogovorjenih terminov znotraj celotne obravnave, se fizioterapevtska obravnava v okviru te napotitve zaključi.

ČAKALNA DOBA

  ČAKALNA DOBA
ZELO HITRO do 14 dni
HITRO do 90 dni
REDNO do 180 dni

Prvi prosti termini izvajalcev fizioterapije: https://cakalnedobe.ezdrav.si/

OBVESTILO
Za napotitve s stopnjo nujnosti ZELO HITRO in HITRO presegamo najdaljšo dopustno čakalno dobo.
Glede na določbe Zakona o pacientovih pravicah in Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah vam predlagamo izvedbo zdravstvene storitve pri drugem izvajalcu z dopustno čakalno dobo.
Če boste to možnost odklonili in boste želeli storitev opraviti v ZD Radovljica, vas bomo uvrstili  na čakalni seznam z opombo, da ste bili opozorjeni in seznanjeni z navedenimi dejstvi.

*Zaradi lažje organizacije dela v ambulanti od naših pacientov pričakujemo, da se držijo dogovorjenih terminov za terapijo. Morebitno odsotnost pa sporočijo osebno, po telefonu ali na e-nalov.

NAŠI FIZIOTERAPEVTI:
Alenka Korošec Jan, dipl.fiziot. (vodja fizioterapije)
Mirnesa Smolej, dipl.fiziot.
Tamara Zore, dipl.fiziot.
Andreja Potočnik, viš.fiziot.
Marjetka Simon, dipl.fiziot.
Petra Fister, dipl.fiziot.
Eva Meglič, dipl.fiziot.
Jan Justin dipl.fiziot, pripravnik