NAŠE DEJAVNOSTI

FizioterapijaNAŠI FIZIOTERAPEVTI

Mirnesa Smolej, dipl. fizioterapevtka (vodja fizioterapije)
Tamara Zore, dipl. fizioterapevtka
Andreja Potočnik, višja fizioterapevtka
Alenka Korošec Jan, dipl. fizioterapevtka
Marjetka Simon, dipl. fizioterapevtka
Petra Fister, dipl. fizioterapevtka
Eva Meglič, dipl. fizioterapevtka, pripravnica

ORDINACIJSKI ČAS

  OD DO
PON 06:30 19:30
TOR 06:30 19:30
SRE 06:30 19:30
ČET 06:30 19:30
PET 06:00 13:30

Odmor za malico:
dopoldan 10.30 - 11.00
popoldan 15.30 - 16.00

KONTAKT
OE OZG ZD RADOVLJICA - Fizioterapija
Kopališka cesta 7
4240 RADOVLJICA

Telefon: 04/53 70 339
E-mail: fizioterapija@zd-radovljica.si

STORITVE
Zavarovancem nudimo storitve v obsegu, ki jih določajo pravila ZZZS in jih predpiše izbrani zdravnik ali zdravnik specialist. Nudimo tudi storitve za katere ne krije stroškov ZZZS in so samoplačniške (tudi fizioterapijo na domu).


V ambulanti fizioterapije izvajamo specialno fizioterapevtsko obravnavo:
MIŠIČNO SKELETNA FIZIOTERAPIJA ZAHTEVNIH OKVAR MIŠIČNO-SKELETNEGA SISTEMA


NAROČANJE
Naročanje poteka na osnovi delovnega naloga za fizioterapijo, ki ga izda zdravnik. Delovni nalog se mora predložiti izvajalcu v zakonsko določenem roku po izdaji le-tega:

·        V 7 dneh, če je označena stopnja nujnosti ZELO HITRO
·        V 21 dneh za stopnji nujnosti HITRO in REDNO

Termin določimo na podlagi predložene originalne napotne listine. Termina predhodno ni mogoče rezervirati.
Delovni nalog lahko pošljete po pošti na naslov ZD Radovljica - fizioterapija, Kopališka cesta 7, 4240 Radovljica ali ga predložite osebno v ambulanti za fizioterapijo v ordinacijskem času.

Po prejemu delovnega naloga vas bomo glede na določeno stopnjo nujnosti ter upoštevajoč datum in čas prejema napotne listine, uvrstili v čakalni seznam. Prosim, če navedete svojo številko mobilnega telefona.

Za dodatne informacije in pojasnila, smo dosegljivi vsak delovni dan, od ponedeljka do petka, med 11.30 in 13.30 uro, na telefonski številki 04 53 70 339. Lahko nam pišete tudi na elektronski naslov: fizioterapija@zd-radovljica.si

ODPOVED TERMINA
Termin se brez navajanja razloga lahko odpove najpozneje 10 dni pred izvedbo zdravstvene storitve. To velja le enkrat v okviru iste napotitve in samo v primeru stopnje nujnosti hitro in redno. Poznejša odpoved termina je dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov, in mora biti v pisni obliki (nepričakovana hospitalizacija pacienta ali ožjega člana, nenadna bolezen, poškodba, smrt ožjega družinskega člana pacienta). V navedenih primerih ne veljajo omejitve glede odpovedi termina le enkrat v okviru iste napotitve in v okviru napotitve stopnje nujnosti hitro in redno.

Po preteku 30 dni od termina odpoved ni mogoča niti v primeru pacientovih objektivnih razlogov.

Če pacient termina ne odpove (v 24 urah) v skladu s prejšnjim odstavkom, ali če na termin ne pride, se ga črta iz čakalnega seznama in delovni nalog preneha veljati. Pri istem izvajalcu se pacient ponovno lahko naroči po poteku treh mesecev.
V primeru neopravičene odsotnosti na enem izmed dogovorjenih terminov obiskov znotraj celotne obravnave, se fizioterapevtska obravnava v okviru te napotitve zaključi.

Odgovorne osebe za naročanje so:
Mirnesa Smolej, dipl. ft.
Tamara Zore, dipl. ft.
Andreja Potočnik, višja. ft.
Alenka Korošec Jan, dipl. ft.

ČAKALNA DOBA v fizioterapiji ZD Radovljica je glede na stopnjo nujnosti: 

  ČAKALNA DOBA
ZELO HITRO do 14 dni
HITRO do 90 dni
REDNO do 180 dni

OBVESTILO
Za napotitve s stopnjo nujnosti ZELO HITRO presegamo najdaljšo dopustno čakalno dobo
Glede na določbe Zakona o pacientovih pravicah in Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah vam predlagamo izvedbo zdravstvene storitve pri drugem izvajalcu z dopustno čakalno dobo.
Če boste to možnost odklonili in boste želeli storitev opraviti v ZD Radovljica, vas bomo uvrstili  na čakalni seznam z opombo, da ste bili opozorjeni in seznanjeni z navedenimi dejstvi. 

Povezava za čakalno dobo: 
https://cakalnedobe.ezdrav.si/

Zaradi lažje organizacije dela v ambulanti, od naših pacientov in pacientk pričakujemo, da se držijo dogovorjenih terminov za terapijo. Morebitno odsotnost pa sporočijo osebno ali po telefonu.