NAŠE DEJAVNOSTI IN AMBULANTE

FizioterapijaKONTAKT
04 53 70 339 
fizioterapija@zd-radovljica.si

NAROČANJE

Naročanje poteka na osnovi Delovnega naloga za fizioterapijo, ki ga izda zdravnik in sicer:
-        osebno v času delovanja ambulante,
-        po navadni pošti na naslov:
ZD Radovljica - fizioterapija, Kopališka cesta 7, 4240 Radovljica

Odgovorna oseba za naročanje: Alenka Korošec Jan, dipl. fiziot.

ORDINACIJSKI ČAS

  OD DO
PON 06:30 19:30
TOR 06:30 19:30
SRE 06:30 19:30
ČET 06:30 19:30
PET 06:00 13:30

Odmor dopoldan: 10:15 – 10:45
Odmor popoldan: 15:15 – 15:45

Delovni nalog se mora izvajalcu predložiti v zakonsko določenem roku po izdaji le-tega (Uradni list RS, št.177/2020):
·        V 7 dneh, če je označena stopnja nujnosti ZELO HITRO
·        V 21 dneh za stopnji nujnosti HITRO in REDNO

Termin določimo na podlagi predložene originalne napotne listine. Termina predhodno ni mogoče rezervirati. Skeniran dokument poslan preko e-sporočila ne velja kot uradna predložitev.
Po prejemu delovnega naloga vas bomo glede na določeno stopnjo nujnosti ter upoštevajoč datum in čas prejema napotne listine, uvrstili v čakalni seznam. Prosimo, če na delovni nalog navedete številko mobilnega telefona.

Za dodatne informacije in pojasnila smo dosegljivi vsak dan, od ponedeljka do petka v ordinacijskem času ambulante:
• telefon: 04 5370 339 v ordinacijskem času ambulante
• e-naslov: fizioterapija@zd-radovljica.si

ODPOVED TERMINA
- brez navajanja razlogov najpozneje 10 dni pred izvedbo zdravstvene storitve, in sicer le enkrat v okviru iste napotitve in le s stopnjo nujnosti HITRO ali REDNO.
- poznejša odpoved brez navajanja razlogov je mogoča iz objektivnih razlogov in mora biti podana v pisni obliki (nepričakovana hospitalizacija pacienta ali ožjega svojca, nenadna bolezen, poškodba, smrt ožjega svojca). V navedenih primerih ne veljajo omejitve glede odpovedi termina enkrat v okviru iste napotitve in v okviru napotitve stopnje nujnosti hitro in redno.
- po poteku 30 dni od termina odpoved ni mogoča niti v primeru pacientovih objetivnih razlogov.

NEOPRAVIČENA ODSOTNOST
-  če pacient na termin ne pride, če termina ne odpove ali se ne prenaroči, se ga v 24 urah črta iz čakalnega seznama in delovni nalog preneha veljati. Pri istem izvajalcu se pacient ponovno lahko naroči po poteku treh mesecev.
-  v primeru neopravičene odsotnosti na enem izmed dogovorjenih terminov znotraj celotne obravnave, se fizioterapevtska obravnava v okviru te napotitve zaključi.

ČAKALNA DOBA z dne 1.5.2024

  ČAKALNA DOBA
ZELO HITRO 58 dni
HITRO 5 mesecev
REDNO 7 mesecev

Prvi prosti termini izvajalcev fizioterapije: https://cakalnedobe.ezdrav.si/

OBVESTILO
Za napotitve s stopnjo nujnosti ZELO HITRO, HITRO in REDNO presegamo najdaljšo dopustno čakalno dobo.
Glede na določbe Zakona o pacientovih pravicah in Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah vam predlagamo izvedbo zdravstvene storitve pri drugem izvajalcu z dopustno čakalno dobo.
Če boste to možnost odklonili in boste želeli storitev opraviti v ZD Radovljica, vas bomo uvrstili  na čakalni seznam z opombo, da ste bili opozorjeni in seznanjeni z navedenimi dejstvi.

*Zaradi lažje organizacije dela v ambulanti od naših pacientov pričakujemo, da se držijo dogovorjenih terminov za terapijo. Morebitno odsotnost pa sporočijo osebno, po telefonu ali na e-nalov.

NAŠI FIZIOTERAPEVTI:
Alenka Korošec Jan, dipl.fiziot. (vodja fizioterapije)
Mirnesa Smolej, dipl.fiziot.
Tamara Zore, dipl.fiziot.
Andreja Potočnik, viš.fiziot.
Marjetka Simon, dipl.fiziot. (nadomešča Jan Justin, dipl.fiziot.)
Petra Fister, dipl.fiziot.
Klara Meglič, dipl.fiziot., pripravnica

Samoplačniška ambulanta za fizioterapijo