ZD Radovljica

Zdravstveno vzgojni center


PROGRAM SVETOVANJA ZA ZDRAVJE
1
V okviru Programa svetovanja za zdravje se lahko udeležite brezplačnih delavnic (stroške krije Osnovno zdravstveno zavarovanje). Program svetovanja za zdravje obsega 12 vrst nemedikamentoznih obravnav, od tega 4 temeljne delavnice in 8 poglobljenih delavnic oz. individualnih svetovanje.


TEMELJNE ZDRAVSTVENOVZGOJNE DELAVNICE – kratke delavnice
So namenjene seznanjanju udeležencev o pomenu zdravega življenjskega sloga za ohranjanje in krepitev zdravja in motiviranju za spremembo vedenja, povezanega z zdravjem.

Življenjski slog - 1 skupinsko srečanje (10 udeležencev)
2             3
Udeleženci pridobijo informacije o pomenu zdravega življenjskega sloga (zdrave prehrane, telesne dejavnosti, nekajenja, opuščanje tveganega/škodljivega pitja alkohola, obvladovanja stresa, spanja ipd.) za ohranjanje in krepitev zdravja, preprečevanje nastanka kroničnih bolezni oziroma za kakovostnejše življenje s kronično boleznijo. Delavnico vodi diplomirana medicinska sestra.
Kontakt: zdravstvenavzgoja@zd-radovljica.si , tel.: 051270874, vsak torek in četrtek 12.00 - 12.30


Ali sem fit? - 1 skupinsko srečanje (10 udeležencev)
4
Udeleženci pridobijo informacije o njihovi telesni pripravljenosti, prav tako se jim ponudi individualni nasvet za zdravju prijazno telesno dejavnost.
Delavnica obsega:
• izvedbo preizkusa hoje na 2 km ali
• 6-minutni preizkus hoje ali
• 2-minutni test stopanja na mestu ter
• skladno z rezultatom in zdravstvenim stanjem udeleženca, strokovnjaki svetujejo o ustrezni telesni dejavnosti za krepitev zdravja.
Udeleženci prav tako pridobijo motivacijo za spremembo gibalnih navad in za vključitev v nadaljne poglobljene zdravstvenovzgojne delavnice z ozirom na ogroženost, obolelost in prisotne dejavnike tveganja. Delavnico vodi diplomirana fizioterapevtka.
Kontakt: zdravstvenavzgoja@zd-radovljica.si , tel.: 045370339, vsako sredo 12.30 – 13.30


Dejavniki tveganja (visok krvni tlak, zvišane maščobe v krvi, zvišan krvni sladkor)
1 skupinsko srečanje (10 udeležencev)
5

Udeleženci pridobijo informacije o bioloških dejavnikih tveganja (zvišan krvni tlak, zvišane maščobe v krvi, zvišan krvni sladkor), o njihovem vplivu na nastanek kroničnih bolezni in o njihovi povezanosti z življenjskim slogom. Delavnico vodi diplomirana medicinska sestra.
Kontakt: zdravstvenavzgoja@zd-radovljica.si, vsak torek 13.00 - 14.00


Tehnike sproščanja - 1 skupinsko srečanje (8 udeležencev)
6

Udeleženci spoznajo osnovne značilnosti sproščanja in preizkusijo tri različne tehnike sproščanja (dihalne vaje, postopno mišično sproščanje, vizualizacijo pomirjujočega kraja), spoznajo njihove prednosti ter dobijo priporočila, da jih lahko izvajajo tudi sami doma. Delavnico vodi univerzitetna diplomirana psihologinja.
Kontakt: zdravstvenavzgoja@zd-radovljica.si , tel.: 045370345, vsak ponedeljek in torek 13.30 – 14.30


POGLOBLJENE ZDRAVSTVENOVZGOJNE DELAVNICE/ INDIVIDUALNA SVETOVANJA – dolge delavnice
So namenjene pridobivanju znanja in veščin ter motivacije udeležencev za spreminjanje vedenja, povezanega z zdravjem.
Zdravo jem – 4 skupinska srečanja in 2 individualni srečanji
7
Udeleženci pridobijo najpomembnejša znanja o zdravi prehrani in njenem pomenu za zdravje ter veščine za postopno uvajanje sprememb v svoje prehranjevanje (kako izbrati zdrava živila v pestri ponudbi na trgovskih policah, kako sestaviti zdrav jedilnik na enostaven način, zdravo prehranjevanje v različnih življenjskih situacijah ipd.). Izvajalec delavnice udeležencem prav tako nudi strokovno podporo in pomoč pri spreminjanju nezdravih prehranjevalnih navad. Delavnico vodi diplomirana medicinska sestra.
Kontakt: zdravstvenavzgoja@zd-radovljica.si , tel.: 051270874, vsak torek in četrtek 12.00 - 12.30


Zdravo hujšanje - 15 skupinskih srečanj, 16 skupinskih vadb, 3 motivacijska srečanja po 3, 6 in 12 mesecih (10 udeležencev)
8

Udeleženci prejmejo strokovno podporo in pomoč pri zdravem hujšanju ter znanja in veščine za spreminjanje prehranskih in gibalnih navad ter psihološko podporo v procesu hujšanja in vzdrževanja zdravega življenjskega sloga. Delavnico vodi diplomirana medicinska sestra, diplomirana fizioterapevtka in univerzitetna diplomirana psihologinja.
Kontakt: zdravstvenavzgoja@zd-radovljica.si, tel.: 030705820, vsak torek 13.00 - 14.00


Gibam se - 14 tedenskih srečanj v skupini (10 udeležencev)
9
Udeleženci pridobijo poglobljeno oceno lastne telesne pripravljenosti ter postopno po individualnem programu povečujejo količino telesne dejavnosti in spreminjajo gibalne navade. Udeleženci pridobijo znanja in veščine za samostojno izvajanje telesne vadbe ter na podlagi meritev dobijo informacije o lastnem napredku v telesni dejavnosti, gibalnih navadah in telesni pripravljenosti. Udeleženec skupaj s strokovnjakom naredita dolgoročni načrt. Delavnico vodi diplomirana fizioterapevtka.
Kontakt: zdravstvenavzgoja@zd-radovljica.si , tel.: 045370339, vsako sredo 12.30 – 13.30


Podpora pri spoprijemanju z depresijo - 4 tedenska srečanja v skupini (6 udeležencev)
10
Osebe z depresijo in njihovi svojci v delavnici spoznajo osnovne značilnosti depresije, vzroke zanjo ter potek in način zdravljenja. Prav tako pridobijo znanja in veščine, s katerimi si lahko pomagajo sami in izboljšajo svoje počutje. Z drugimi udeleženci v skupini si lahko izmenjajo izkušnje in se medsebojno podpirajo. Delavnico vodi univerzitetna diplomirana psihologinja.
Kontakt: zdravstvenavzgoja@zd-radovljica.si , tel.: 045370345, vsak ponedeljek in torek 13.30 – 14.30


Podpora pri spoprijemanju s tesnobo - 4 tedenska srečanja v skupini (6 udeležencev)
11
Udeleženci v delavnici spoznajo osnovne značilnosti anksioznosti (tesnobe), vzroke zanjo ter potek in načine zdravljenja. Prav tako pridobijo znanja in veščine, s katerimi si lahko pomagajo sami in izboljšajo svoje počutje. Z drugimi udeleženci v skupini si lahko izmenjajo izkušnje in se medsebojno podpirajo. Delavnico vodi univerzitetna diplomirana psihologinja.
Kontakt: zdravstvenavzgoja@zd-radovljica.si , tel.: 045370345, vsak ponedeljek in torek 13.30 – 14.30


Podpora pri poprijemanju s stresom – 4 tedenska srečanja v skupini (8 udeležencev)
12
Udeleženci v delavnici spoznajo osnovne značilnosti doživljanja stresa, vzroke zanj ter načine njegovega obvladovanja. Pridobijo znanja in veščine, s katerimi si lahko pomagajo sami in izboljšajo svoje počutje (tehnike sproščanja, tehnike preusmerjanja misli in čustev, načrtovanje odziva na stresne situacije, razvijanje čustvenega zavedanja ipd.). Delavnico vodi univerzitetna diplomirana psihologinja.
Kontakt: zdravstvenavzgoja@zd-radovljica.si , tel.: 045370345, vsak ponedeljek in torek 13.30 – 14.30


Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja ali Individualno svetovanje za opuščanje kajenja 6 tedenskih srečanj v skupin (6 udeležencev ali individualno)
13
To je strokovno voden program opuščanja kajenja. Udeleženci dobijo ključne informacije, strokovno podporo in pomoč pri opuščanju kajenja. Kadilci se lahko vključijo v tisto obliko svetovanja, ki jim bolj ustreza. Delavnico vodi diplomirana medicinska sestra.
Kontakt: zdravstvenavzgoja@zd-radovljica.si , tel.: 051270916, vsak torek in četrtek 7.00 – 7.30


KDO SE LAHKO VKLJUČI?
Odrasle osebe od 19. leta starosti dalje:

- s prisotnimi dejavniki tveganja za kronične bolezni
- ogrožene za razvoj kroničnih bolezni
- s kroničnimi boleznimi
- vsi odrasli, ki želijo več informacij o povrnitvi ali krepitvi duševnega in telesnega zdravja in ki želijo pridobiti veščine za izboljšanje življenjskega sloga.

ALI JE POTREBNA NAPOTITEV?

V delavnico lahko pridete:
- na lastno željo (Temeljne-kratke delavnice, Spoprijemanje s stresom, Skupinsko ali individualno svetovanje za opuščanje kajenja) ali

- po opravljenem preventivnem pregledu v ambulanti družinskega zdravnika (napoti osebni zdravnik ali diplomirana medicinska sestra))

KAKO SE POSAMEZNIK VKLJUČI V DELAVNICO?

Napotnico prejmemo v Zdravstveno vzgojni center, posameznik pa dobi pisno povabilo na dom z vsemi potrebnimi informacijami.
Lahko pa se posameznik prijavi tudi sam preko telefona ali e-pošte, navedene pri posamezni delavnici.



PROMOCIJA ZDRAVJA

Organizacija in izvajanje Testa hoje na 2 kilometra.
14
Datumi: pomladanski in jesenski termin 



PROGRAM SVIT
15
Program SVIT je državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki, ki deluje na nacionalni ravni od leta 2009 v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Presejanje poteka s pomočjo testa na prikrito krvavitev v blatu, ki je očem nevidna, kljub temu pa lahko nakazuje na zgodnje znake bolezni, ki je, če je odkrita v zgodnji fazi, ko posameznik znakov bolezni še ne zazna, zelo dobro ozdravljiva.

KAKO SE VKLJUČITI V PROGRAM SVIT?

V Program Svit se vključujejo moški in ženske v starosti med 50 in 74 let, ki imajo urejeno osnovno zdravstveno zavarovanje tako, da se odzovejo na vabilo, ki ga vsaki dve leti prejmejo po pošti iz Centra Svit.

Več informacij o programu najdete na spletni strani www.program-svit.si.

Kontaktna točka SVIT v ZD Radovljica:
Blaž Čerin, diplomirani zdravstvenik, blaz.cerin@zd-radovljica.si, patronaza@zd-radovljica.si tel.: 045370342, 045370334, od ponedeljka do petka 7.00 – 8.00 in 13.00 – 14.00


Veselimo se vašega obiska!