ZD RADOVLJICA

Laboratorij

 

Laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo ZD Jesenice je organiziran v skladu s Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (Uradni list RS št. 64/11.06.2004) in deluje na štirih lokacijah.

POVEZAVA DO OSTALIH INFORMACIJ: ZD RADOVLJICA - Laboratorij