NAŠE DEJAVNOSTI IN AMBULANTE

Laboratorij


Spoštovani uporabniki laboratorijskih storitev!
Laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo ZD Jesenice je organiziran v skladu s Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (Uradni list RS št. 64/11.06.2004) in deluje na štirih lokacijah - ZD Jesenice, ZD Bled, ZD Bohinj, ZD Radovljica - in sprejema paciente od ponedeljka do petka. 

LOKACIJA ZD RADOVLJICA
URNIK od 6:00 do 17:00
INFORMACIJE IN NAROČANJE od 12. do 16. ure: tel. 04 537 0338

VEČ INFORMACIJ: Laboratorij