NAŠE DEJAVNOSTI IN AMBULANTE

Farmacevt svetovalec


Farmacevtsko svetovanje je nova oblika sodelovanja med farmacevtom specialistom klinične ali lekarniške farmacije ter zdravnikom na primarni ravni zdravstvene oskrbe. 

V osnovi gre za storitev Farmakoterapijski pregled, ki pomeni predlog optimizacije in racionalizacije zdravljenja z zdravili. Farmacevt svetovalec ga pripravi po natančni preučitvi bolnikove dokumentacije ter pogovoru z bolnikom, ki poteka v obliki ambulante farmacevta svetovalca v zdravstvenem domu.

Farmacevtsko svetovanje in farmakoterapijski pregled sta prednostno namenjena:
- bolnikom z večjim številom zdravil,
- bolnikom, pri katerih izidi zdravljenja z zdravili niso v skladu s pričakovanji,
- bolnikom z jetrno ali ledvično pomanjkljivostjo in
- bolnikom, ki se jim ob jemanju zdravil pojavljajo pomembni neželeni učinki. 

Za obravnavo bolnika pri farmacevtu svetovalcu se odloči zdravnik, ki napoti bolnika v ambulanto farmacevta svetovalca, izda delovni nalog ter poda navodila bolniku, kako poteka naročanje.

Dodatne informacije o delovanju ambulant farmacevta svetovalca so na voljo tudi  v lekarnah JZ Gorenjske lekarne, Farmakoinformativni službi Gorenjskih lekarn,  na telefonski številki  04 20 16 133 ali e- naslovu info@gorenjske-lekarne.si.

Zaposleni:
Barbara Koder, mag. farm., spec.

Čas delovanja ambulante:
torek od 7 do 15h (vsak drugi torek)

KONTAKT:

telefon: 04 537 03 23
e-pošta: SA4@zd-radovljica.si

Za obravnavo pri farmacevtu svetovalcu potrebujete delovni nalog osebnega zdravnika.
O terminu obravnave boste telefonsko obveščeni s strani zdravstvenika, ki v ZD skrbi za naročanje. V primeru odpovedi obiska ambulante farmacevta svetovalca le to sporočite na enega od zgornjih kontaktov.