Obvestila

Kontakt

OE ZD Radovljica
Kopališka cesta 7,
4240 Radovljica

Telefon: 04 5370 300
Faks: 04 5370 320
E-pošta: tajnistvo@zd-radovljica.si

Množično testiranje s hitrimi antigenskimi testi na COVID-19

22. marec 2021

Skladno z dopisom Ministrstva za zdravje  z dne  31. 12. 2020, ki uvaja presejalno testiranje na SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi za splošno populacijo se uvaja presejalno testiranje tudi v občini Radovljica. Izvajalec testiranja je ZD Radovljica, ki bo testiranje izvajal po razporedu.

Testiranje se bo izvajalo pred vhodom v urgenco Zdravstvenega doma Radovljica. Testiranje pred vhodom v urgenco ZD se izvaja po sistemu ¨drive in¨. Zainteresirani se z avtom zapeljete pred vhod ZD, kjer svojo identiteto potrdite z osebno izkaznico in kartico zdravstvenega zavarovanja. Zdravstveno osebje odvzame bris. O rezultatu testa so testirani obveščeni z sms sporočilom po telefonu, ko je test zaključen. Zdravstveno osebje vas seznani s predvidenim časom prejema izvida. IZVID TESTIRANJA JE SMS SPOROČILO. PISNIH IZVIDOV NA MNOŽIČNEM TESTIRANJU NE IZDAJAMO.

Vsak občan ima možnost pridobitve izvida opravljenih testiranj v sistemu zVEM. Preko https://zvem.ezdrav.si lahko do svojih dokumentov in podatkov dostopa pacient zase ali za svoje otroke do 15. leta starosti. Za dostop je potrebno katerokoli veljavno digitalno potrdilo, dokumenti so dostopni po registraciji na portal. Več informacij na CRPP je na voljo na spletnih straneh eZdravja.

ZD Radovljica trenutno izvaja testiranje 5 različnih skupin:

   1. MNOŽIČNO TESTIRANJE PREBIVALSTVA V SKLADU Z OBJAVLJENIM URNIKOM

Razpored izvajanja testiranja za občane Občine Radovljica. Prosimo, da se testiranja udeležuje v kraju stalnega ali začasnega prebivanja.

Urnik testiranja od 5. 4. 2021 do 9. 4. 2021.   2. Delodajalci, ki jih je vlada uvrstila med dejavnosti, ki so upravičene do testiranja na stroške proračuna:

Zaposleni v nekaterih podjetjih morajo opraviti testiranje s hitrimi antigenskimi testi. Panoge, ki so upravičene do testiranja na stroške proračuna so določene https://www.gov.si/novice/2021-02-10-s-spremembo-uredbe-med-posebne-skupine-v-okviru-hitrega-testiranja-tudi-osebe-ki-izvajajo-storitve-ali-prodajo-blaga/

Organizacija testiranja za zaposlene, ki potrebujejo redna tedenska testiranja za opravljanje dela.

Delodajalec se za termin dogovori. Kontakt: alenka.groselj@zd-radovljica.si.


   3. ZAPOSLENI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

Testiranje bo organizirano na osnovi dogovora z vodstvi šol in vrtca.

Testiranje bo na določen termin možno samo za zaposlene v vzgoji in izobraževanju. Urnik testiranja ni javno objavljen.  Kontakt in usklajevanje urnika testiranja: veronika.pogacnik@zd-radovljica.si


   4. DELAVCI, ZA KATERE SE DELODAJALEC DOGOVORI ZA TESTIRANJE IN NE SODIJO V 2. SKUPINO

Obvestilo za ostale delodajalce:
Testiranje bo organizirano na osnovi povpraševanja delodajalcev. Izvedba testiranja bo potekala pred vhodom v urgenco ZD Radovljica.

Testiranje bo na določen termin možno samo za zaposlene v podjetjih. Urnik testiranja podjetij ni javno objavljen.
Podjetja morajo predhodno poslati naročilnico na mail: mateja.antolic@zd-radovljica.si

Naročilnica mora vsebovati ime podjetja, davčno številko,  kontaktno osebo ter število zaposlenih  predvidenih za testiranje. Zaposleni naj imajo s seboj tudi kartico zdravstvenega zavarovanja in osebni dokument.

Po prejemu naročilnice bomo kontaktirali delodajalce in določili uro testiranja.

O rezultatu testa so testirani obveščeni z sms sporočilom po telefonu. Delodajalec prejme potrdilo o številu pozitivnih oseb. Podatke o rezultatih testov izmenjujeta delavec in delodajalec. Delavci, ki so na testu pozitivni naj se samoizolirajo in ne hodijo na delo.


   5. SAMOPLAČNIŠKO TESTIRANJE ZA PREBIVALSTVO 

Obvestilo za osebe, ki potrebujejo pisno potrdilo ob opravljenem testiranju:
Izdajanje pisnega potrdila samo ob opravljenem samoplačniškem testiranju, v skladu z urnikom testiranja. Plačilo testiranja na mestu testiranja s plačilno kartico. Cena testiranja 24 eurov. Negativne izvide testirani prejme na triaži ZD Radovljica ob predložitvi računa po prejemu sms sporočila o negativnem izvidu.  Osebe, ki prejmejo pozitivni izvid se samoizolirajo in pokličejo osebnega zdravnika. Izvid pošljemo po pošti.

Izdajanje potrdil
Osebni zdravniki izdajajo potrdilo o preboleli bolezni samo na podlagi zapisa v medicinski dokumentaciji.  V medicinski dokumentaciji mora biti zabeleženo, da je oseba bolezen prebolela. Potrdilo je plačljivo v skladu s cenikom OZG.
V večini primerov za dokazovanje prebolele bolezni zadoščajo izvidi PCR ali HAGT testov.

Smernice za izvedbo množičnih testiranj:
  ♦ testiranje ne priporočamo osebam, ki so covid okužbo že prebolele (test bo lahko pozitiven, a to ne pomeni, da ste še vedno kužni),
  ♦ obolelim osebam (oboleli se za testiranje dogovarjajo z osebnim zdravnikom)
  ♦ osebam, ki bi morale biti v karanteni zaradi tesnega stika s covid pozitivnimi bolniki (negativen rezultat ne omogoča skrajšanja karantene, saj lahko zbolite v naslednjih dneh).


V primeru pozitivnega testa na množičnem testiranju OSTANITE DOMA IN SE SAMOIZOLIRAJTE, POKLIČITE SVOJEGA ZDRAVNIKA, POČIVAJTE IN PIJTE ZADOSTNO KOLIČINO TEKOČIN.
OBVESTITE KONTAKTE. Na testu pozitivna oseba obvešča svoje kontrakte, ki so nastali do 2 dni pred potrditvijo okužbe. Karantena je samoizolacija oseb, ki so bile v stiku s pozitivno osebo z namenom preprečitve širjenja okužbe.


Cepljenje
Zaradi slabšanja epidemiološke situacije in posledične ustavitve javnega življenja ter glede na cilje strategije, NIJZ v skladu s sklepom Posvetovalne skupine za cepljenje se v naslednjih 3 tednih cepljenje proti covid-19 osredotoči le na starejše osebe in se tako cepljenje zagotovi vsem prebivalcem starim 60 let in več, ki se želijo cepiti. S tem bomo maksimalno izkoristili razpoložljiva cepiva za zaščito najbolj ranljivih skupin, ki še niso zadostno cepljene.
To so besede znanega imunologa prof. dr. Alojza Ihan predstojnika Katedre za mikrobiologijo in imunologijo, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Pozivamo vse občane, da se na cepljenje prijavijo. Naročanje je možno preko spletnega obrazca ZD Radovljica -"povezava" ali
preko telefonske številke 030 702 882.

« nazaj na seznam