NAŠE DEJAVNOSTI IN AMBULANTE

Vzgoja za zdravje za otroke in mladostnike (VZOM)Vzgoja za zdravje za otroke in mladostnike (VZOM)

1.    kot del rednega sodelovanja z vrtci in šolami (II. steber)
je del preventivnega zdravstvenega varstva. Program izvaja diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik iz Centra za krepitev zdravja ZD Radovljica. Delujemo v vseh vzgojno-izobraževalnih ustanovah občine Radovljica.
Za otroke do 6. leta starosti Vzgojo za zdravje izvajamo v vrtcih, za šolske otroke in mladostnike do 19. leta pa v šolskem okolju (osnovne in srednje šole, gimnazije). Namen rednega sodelovanja z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami je informirati in motivirati posameznika ali skupino k skrbi za svoje zdravje.
Sodelujemo tudi s programom Projektnega učenja mlajših odraslih (PUM-O Plus) Ljudske univerze Radovljica in s Centrom za usposabljanje, delo in varstvo CUDV, OE Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov z bivanjem.

Za vsa vprašanja o Vzgoji za zdravje v vrtcih in šolah nas lahko kontaktirate.

2.    kot del sistematičnih in namenskih pregledov (I. steber)
izvajamo v Zdravstvenem varstvu otrok in mladine ZD Radovljica.

S programom ZDAJ–Zdravje danes za jutri želimo na nivoju države zagotavljati enoten standard znanja, kompetenc in spretnosti za otroke in mladostnike s področja zdravja in zdravega načina življenja ter zmanjševanja neenakosti v zdravju.